BLOG MASONRY

ARCHIVE WITH MASONRY STYLE

PŘÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY

30. 6. 2022 Vážení rodiče,  v závěru školního roku bych Vám rád poděkoval za spolupráci a podporu a popřál Vám krásné léto. Ať máte čas na odpočinek i zábavu a ať prožijete hodně radostných chvil se svými dětmi. Děkuji, že můžeme utvářet Klausovku společně s Vámi. Celému týmu školy bych rád poděkoval za poctivou práci v tomto školním roce, učitelům za ...

Read More

Zahájení a organizace školního roku 2022/2023

23. 8. 2022 Informace k zahájení školního roku a organizaci prvních dnů výuky ke stažení v pdf zde: Zahájení školního roku I. stupěň Zahájení školního roku II. stupeň Harmonogram školního roku 2022/2023 včetně prázdnin a vysvědčení naleznete zde: https://www.klausovazs.cz/pro-zaky-i-rodice/harmonogram-skolniho-roku/

Read More

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

11. 9. 2022 Přijímání ke vzdělání na střední školy se řídí ustanoveními Zákona č.561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č.353/2016 Ředitel střední školy musí do konce ledna stanovit podmínky pro přijetí (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Na některé obory musí mít žák potvrzení od lékaře. Je dobré přiložit podklady pro získání bodů navíc – např. ...

Read More

Logopedická prevence

15. 9. 2022

Read More

ŠKOLIČKA pro budoucí prvňáčky

16. 9. 2022 I v tomto školním roce připravujeme pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče pravidelná setkání:

Read More

Balíček pomoci rodinám našich žáků

20. 9. 2022 Balíček pomoci rodinám našich žáků V rámci této pomoci bude možné žádat o prominutí platby obědů, platby za kroužky a školní družinu. Bližší informace a podmínky pro žadatele jsou k dispozici na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci. Žádosti je možné stáhnout v pravé části – dokumenty, případně jsou k dispozici v kanceláři školy. Při vyplňování žádostí věnujte ...

Read More

Školní automat na zdravou svačinku

30. 9. 2022 Školní automat na zdravou svačinku Vážení rodiče, od pondělí 3. října 2022 bude umístěn nový automat na zdravé svačinky a pití od firmy Happysnack na Klausovce. Veškerý sortiment a informace naleznete na https://www.happysnack.cz/ popřípadě na našich webových stránkách. Pokud budete mít o tuto službu zájem, tak si děti mohou vyzvednout kartičku u ...

Read More

DARUJTE KRABICI OD BOT

8. 11. 2022 Naše škola se zapojí do charitativní akce, kterou zaštítí Školní parlament.

Read More

Školní knihovna v r. 2022/23

15.11.2022 Školní knihovna zahájila opět svou činnost od října tohoto roku . Žákům je zpřístupněna každé úterý a čtvrtek v době od 9.40 do 9.55 hod.  V dopoledních hodinách zde probíhá jazyková příprava pro žáky s OMJ, lze ji však i využít ve výuce v jednotlivých předmětech. V letošním roce probíhá Knihovnický pětiboj, je určen pro žáky ...

Read More

ADVENT A VÁNOCE NA KLAUSOVCE

30. 11. 2022

Read More

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack